Prof. Dr. Egidijus Kazanavičius

Kompiuterių katedra 214c, Tel. 300386
e.paštas:
ekaza eta ifko.ktu.lt


 
Apie katedrą

Mokymo ir tyrimo bazė

Projektai

Specializacijos

KompiuteriniŲ sistemų
inžinerija

Organizacijų
kompiuterinės
sistemos

Interneto
Paštas


 

 

 

 


DĖSTOMI DALYKAI

Realaus laiko sistemos T120B111
Informacijos apdorojimo sistemos T120B137
Realaus laiko mikroprocesorinės sistemos T120B005
Taikomoji sisteminė įranga T120B011
Telekomonunikacijų informacinės technologijos T120B009
Objektiškai orientuotos telekomunikacijų sistemos T120B022
Realaus laiko sistemos T120M006

Mokslinė veikla – informacijos ir signalų apdorojimo architektūrų ir algoritmų tyrimas realaus laiko ir įterptinėms sistemoms.

Egidijus Kazanavičius -  technikos mokslų daktaras (1988 m.  Kauno Politechnikos Institutas), profesorius (2004 m. Kauno Technologijos Universitetas). Jo šiuo metu vykdomos veiklos mokslų sritis, kryptis ir šaka - Technologijos mokslai, 07T Informatikos Inžinerija, T120 Sistemų inžinerija, kompiuterių technologijos, T121 Signalų technologija.
Jis yra Kauno Technologijos Universiteto Informatikos fakulteto Kompiuterių katedros vedėjas, Realaus laiko kompiuterių sistemų centro direktorius, profesorius
. Informatikos fakulteto tarybos narys, Technologinių Sistemų Diegimo Instituto mokslo tarybos narys, Eurogrupės “Partnership for Innovation” narys. Nacionalinių technologijų platformų „Įterptinės sistemos“, „Visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektronikos“ tarybos pirmininko pavaduotojas mokslui, Europos technologijų platformos „Network and Electronic Media (NEM)“ narys.
Paskelbęs 87 mokslo darbus, tarp jų išleista mokslinė monografija, bendrasis vadovėlis, trys mokomosios knygos.
 Vadovauja (vadovavo) 4 doktarantams, yra (buvo) 8 doktarantūros komitetų narys, 5 doktorantai yra apgynę daktaro disertacijas.

·       baigė kvalifikacijos kursus “Texas Instruments” firmoje, turi darbo patirtį su šios firmos produktais virš 10 metų

·       1996 stažavosi Darmštadto Technikos Universiteto Mikroelektronikos centre

·       1996 stažavosi Londono City Universitete, DSP ir vaizdų apdorojimo centre

·       1997 m. stažavosi Kopenhagos Technikos Universteto Mikroelektronikos centre

·       1997 stažuotė Aalborgo universitete, Telekomunikacijų ir elektroninų sistemų institute.

·       nuo 1998 kasmet stažavosi Aalborgo universitete, Signalų apdorojimo mokslo grupėje.

·       2000 -  2003 m.  paskaitos “Duomenų apsauga”, “Sistemų specifikacija ir projektavimas” Aalborgo Universitete pagal  ERASMUS / SOCRATES projektą. Paruoštas Aalborgo Universitete paskaitų ciklas "Realaus laiko sistemų programavimas HANDEL -C ir prototipų realizacija"

Mokslinė veikla

 
Mokslo grupės “Signalų apdorojimo architektūrų tyrimo ir projektavimo” vadovas. Grupėje yra 10 daktarų, 1 hab. daktaras, 8 doktorantai, 9 magisrantai. Grupė veiklą pradėjo 1982 m.  su kompanija “Texas Instruments”bendradarbiavimo  dėka ir pagal TEMPUS SJEP11293-96 projektą Kompiuterių katedroje įkurta Signalų apdorojimo laboratorija. Taikomoji mokslinė veikla – informacijos ir signalų apdorojimo architektūrų ir algoritmų tyrimas realaus laiko ir įterptinėms sistemoms. Sukurti signalų filtravimo, greitos koreliacijos algoritmai, signalų apdorojimo sistemos ir jų derinimo priemonės. Dalyvauta moksliniame projekte INCO Copernicus, sukurta originali realaus laiko sistema roboto navigacinei sistemai valdyti. Laimėtas ir vykdomas universitetininis projektas su JAV “Analog Devices Inc.”, pagal kurią yra gauta moderni įranga studentų mokymui, mokslinių tyrimų realizavimui. Projekto vertė 44000.00 USD. Pasirašytos ir vykdoma bendradarbiavimo sutartys su eile Lietuvos ir užsienio kompanijomis ADVANTECH ir LINKSYS, iš kurių gauta programinė ir aparatūrinė įranga už 80000.00LT. Bendradarbiaujama su PHILIPS koncernu, numatytas apsikeitimas mokslininkais, studentais ir bendrų projektų vykdymas. Nuo 1996 metų bendradarbiaujama su Aalborgo universiteto(Danija) mokslininkais, vykdomi bendri projektai ir tyrimai. Aktyvi mokslinė veikla vykdoma ir su kitais universiteto mokslo padaliniais, Prof. K. Baršausko Ultragarso Institutu, Telematikos laboratorija, Technologinių Sistemų Diagnostikos Institutu, dalyvaujama juntiniame KTU mokslo grupių projekte “Ateities namas”. Mokslinių darbų rezultatai nekartą buvo pristatyti tarptautinėse paroduose: ‘IST’98” Vienoje, “Nauji partneriai, naujos galimybės” Briuselyje, INFOBALT 98, 2002,2003,2004 Kaunas 2001,2004, Mokslas 2002,2004,
Protingi namai 2006,2007”, IBC 2008(Amsterdamas).
Taikomoji mokslinė veikla – informacijos ir signalų apdorojimo architektūrų ir algoritmų tyrimas realaus laiko sistemoms. Sukurti signalų filtravimo, greitos koreliacijos algoritmai, signalų apdorojimo sistemos ir jų derinimo priemonės.

 Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, specialistų rengimo bei konsultavimo veiklos:

  • Integruoti e-turinio valdymo ir perdavimo sprendimai

  • Būsto valdymo technologijos(Smart Home, Extended Home)

  • IPTV(Internetinė skaitmeninė televizija) ir  paslaugos vartotojams

  • Informacijos apdorojimo ir perdavimo elektronikos įtaisų kūrimas ir projektavimas

  • Nuotolinio mokymo technologijos ir priemonės IPTV aplinkose

Sukurtos įvairios realaus laiko informacijos apdorojimo sistemos, kurios perduotos įvairioms Lietuvos ir užsienio firmoms, viena iš jų JAV kompanija Analog Devices, pagal tarpusavio bendradarbiavimo sutartį iš jo gauta parama tyrimams už 44000USD. Nacionalinėje Aukštųjų Technologijų Plėtros Programoje (ATPP) vykdytas projektas „Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga“. Realizuota ir toliau vystoma elektroninių paslaugų realaus laiko valdymo sistema su AB “Lietuvos telekomas“(dabar TEO LT). Bendradarbiauta su LKKA mokslininkais, kuriant RLS sporto treniruoklių kompleksus.

Vien tik už šiuos projektus laboratorija per 2003 – 2006 metų laikotarpį gavo lėšų 687000LT, o per paskutinius metus už įvairių projektų įgyvendinimą gauta apie tris mln. Lt. Tolimesnei eilės projektų mokslinių tyrimų realizacijai ir vystymui gauta kelių milijonų litų vertės technologinė parama iš Microsoft kompanijos. Numatomas šių tyrimų rezultatų perdavimas ir komercializacija šioje kompanijoje.

Pedagoginė veikla

Atsakingas už kompiuterinių sistemų inžinerijos specializacijos specialialistų paruošimą. 2001 m. įrangos atnaujinimo projektą atlikta Signalų apdorojimo laboratorijos plėtra. Jo vadovaujama laboratorija kuruoja mechatronikos specialybės studijas, veda modulius Informatikos, Telekomonikacijų, Statybos ir Architektūros fakultetams. Paruošti ir skaitomi mokymo dalykai bakalaurams, diplomuotiems inžinieriams ir magistrantams: informacijos apdorojimo sistemos, realaus laiko sistemos, mikroprocesorinės sistemos, signalų apdorojimo sistemos, skaimeninis signalų apdorojimas, kompiuterinių sistemų projektavimas, sistemų analizė, projektavimas ir administravimas, signalų teorija, mikroprocesorinė technika, telekomunikacijų informacinės technogijos. Skaitytos paskaitos Aalborgo Universitete, yra pasiuntęs 19 studentų studijoms į šį universitetą, šiuo metu studijuoja 8 studentų, 5 iš jų gautas finansavimas iš Danijos Karalystės Švietimo Ministerijos ir privačių kompanijų.  Trys studentai  baigė pilnas magistratūros ir įgijo Aalborgo Universiteto magistro laipsnius.

Darbai tarptautinio mokslo bendradarbiavimo ir tarptautinių projektų koordinavimo srityje

 FP6 programos dviejų projektų koordinatorius, dviejų ESF projektų MTEP veiklų koordinatorius. Eurogrupės “Partnership for Innovation” narys. Europos technologijų platformų „Embedded Systems(ARTEMIS)“ ir „Network and Electronic Media(NEM)“ narys.   Bendradarbiaujama su Aalborgo, London City, Danijos Technikos, ir Darmštadto universitetais ir jų mokslo centrais, kur visa eilė darbuotojų vykdė tyrimus, kėlė kvalifikaciją, apgintos disertacijos, darbų rezultatai nekartą pristatyti pasaulinio lygio simpoziumuose ir konferencijose, atspausdinti straipsniai įtraukti į ISI ir kitas duomenų bazes. Bendradarbiaujama su kompanijomis SIEMENS, PHILIPS, ADVANTECH, ANALOG DEVICES, TEXAS INSTRUMENTS, MICROSOFT. Pagal vykdomą paramos projektą su JAV kompanija ANALOG DEVICES gauta aparatinės ir programinės įrangos už 44000.00 USD, pagal bendradarbiavimo sutartį su “Skaitos kompiuterių servisu” ir jos atstovaujamomis kompanijomis ADVANTECH ir LINKSYS gauta įrangos už 80000.00LT. Aktyviai bendradarbiaujama su įmonėmis UAB „Rubikon apskaitos sistemos“, UAB „Baltec CNC Technologies“, UAB “KATRA“(dabar Axis Industrine), AB „TEO LT“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Selteka“, UAB „Alna“. Šių kompanijų dėka yra sukurti ir perduoti laboratorijai stendai, bandomieji įterptiniai kompiuteriai bei kitos RLS. Gauta kelių milijonų vertės technologinė parama iš MICROSOFT.   ESF „Viešojo transporto elektroninio bilieto“ projektų ekspertas informacinėms technologijoms ir sistemų kūrimui; Kauno miesto e.paslaugų ir e.miesto projektų ekspertas, ES „EuroINF“ akreditacijos darbo grupės ekspertas.

Svarbiausi projektai.

  Nacionaliniai ir valstybinai projektai:

Skaitmeninės televizijos valdymo sistema: AB TEO LT užsakymas  / Vadovas prof. E.Kazanavičius   Darbe pasiūlytas ir sudarytas IPTV tarpininkavimo įrangos(Middleware) prototipas, pasiūlyta architektūra pasižyminti savo paprastu funkcionalumu ir integralumu. Sukurta IPTV tarpininkavimo įrangos(Middleware) sistema realizuota MS SQL Server 2005 aplinkoje. Ši sistema įdiegta TEO LT AB skaitmeninės televizijos sistemoje „GALA“.   Sukurta ir įdiegta TEO LT AB skaitmeninės televizijos valdymo sistema „GALA“.  

Interneto skaitmeninės telefonijos(VOIP) kliento sistema: AB TEO LT  užsakymas  / Vadovas prof. E.Kazanavičius   Šiame darbe VOIP sistemų studija, kurioje pateikta sistemų analizė, architektūriniai sprendimai bei jų įvertinimas. Darbe pasiūlytas ir sudarytas VOIP sistemos prototipas, pasiūlyta architektūra pasižyminti savo paprastu funkcionalumu ir integralumu. Atliktas VOIP kliento sistemos funkcinių reikalavimų specifikacija, sukurtas bandomasis prototipas ir atliktas jo testavimas. Numatomas tolimesnis sistemos vystymas ir funkcionalumo tobulinimas.  
 
Lietuvos valstybinio studijų ir mokslo forndo(VSMF) “Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga - KOMFOTECH”.   VMSF remiama Aukštųjų technologijų plėtros programa / Projekto vadovas prof. E. Kazanavičius. 2003–2006 m.   Projektas skirtas būsto komforto gerinimo intelektualios sistemos sukūrimui – komunalinių paslaugų, automatikos, signalizacijos, kitų įdiegtų sistemų centralizuotam valdymui ir kontrolei bei dialogo tarp gyventojų ir būstą aptarnaujančių organizacijų funkcinių galimybių plėtrai modernioje integruotoje visuomenėje.   Buvo vykdomi pastatų inžinerinių sistemų kompiuterizavimo tyrimai. Pagrindinės mokslinių taikomųjų tyrimų kryptys bei koncepcijos kuriant automatizuotą apskaitos ir valdymo sistemą buvo:
·         Tyrimai susiję su aplinkos taršos didėjimo dėl neracionalaus energijos gamybos ir vartojimo.
·         Energijos išteklių gamybos, apskaitos ir valdymo procesų tyrimai ir modeliavimas. Veiklų procesų modelio sukūrimas, kurio pagrindu realizuota  automatizuota energijos apskaitos ir valdymo sistema.
·         Būsto arba pastato šildymo sistemų problemų analizė ir valdymo metodų analizė ir tyrimai, sukurtas būsto modelis.
·          Lygiagretaus ir paskirstyto apdorojimo, reikalingo lygiagrečių ir paskirstytų bei realaus laiko taikomieji tyrimai, kurių rezultate gautos žinios panaudotos kuriant programinę įrangą. Sukurta infrastruktūra, kurią sudaro taikomosios sistemos, operacinės sistemos, komunikacinio tinklo ir tarpinio sluoksnio funkcionalumo bei duomenų ir srautų tyrimo modelis.
Tyrimų pagrindu sukurtas sistemos prototipas, kuris buvo įdiegtas į komercinę aplinką. Būsto valdymo technologijos ir sprendimai(Smart Home, Extended Home). Suprojektuotas naujos kartos būsto įterptinis kompiuteris ir jo programinė įranga. Realizuotas prototipas, paruošta techninė dokumentacija gamybai ir diegimui. Darbai vykdomi pagal bedradarbiavimo sutartį su UAB “Elsis TS”. Kartu su UAB “Aunuva” pradėtas įgyvendinti protingų namų kvartalas.    

Statinių vaizdų apdorojimo sistemos sukūrimas. Sukurtas ir įdiegtas statinių vaizdų apdorojimo blokas firmoje “Rubikon apskaitos sistemos”.60000L

Informacijos saugos studijų modulių rengimas ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas. ESF/2004/2.5.0-03-421/BPD-190 F450 BPD-190. 1,4 mln. LT

GUDRIS. 2005 metų lapkričio 15 dieną "Baltec Sport", Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė ES struktūrinių fondų paramos sutartį, kuri žymi taikomųjų tyrimų ir technologinės plėtros pradžią sporto inžinerijos srityje – projekto skirtas sukurti inovatyvią, kompleksinę sveikatinimo įrangos sistemą "Gudris". S-BPD04-ERPF-3.1.7-03-05/0012. Partneriai: Baltec CNC Technologies, LKKA, KTU RLKSC, UAB”Sporto linija”        

Tarptautiniai projektai:  

Jungtinis tarptautinis projektas TEMPUS S_JEP-11293-96 “Tarpdisciplinis signalų apdorojimo mokymas Lietuvoje” VU, KMA, Aalborgo Universitetas, City Universitetas Londonas, ES finansavimas  

EC SOCRATES pprojektas ERASMUS 41843, 1999,2000, 2001-2006 Tarptautinė dėstytojų ir studentų studijų ir tyrimų manai su Aalborgo universiteto Elektronikos institutu. Finansuojant ES ir dalinai Danijos Karalystės ŠMM  

Bilateral agreement on researh and development between KTU DSPLAB and Siemens Semiconductor Inc., finansuojant Siemens kompanijai

FRAMEWORK 6 projektas Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS) / KTU koordinatorius prof. E. Kazanamavičius. (Automating Production of Cross Media Content for Multi-channel Distribution / AXMEDIS, Integrated project)  

FRAMEWORK 6 projektas Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN) / KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius, 2006 – 2009. (Solving major problems in Microsensorial Wireless Networks)

Pagrindinės mokslinės publikacijos

Paskelbta mokslo darbų 87, padaryta pranešimų tarptautimėse ir respublikinėse konferencijose.
Mokslo darbų sąrašas PDF formate.

                                                                                                                                 Prof.Egidijus Kazanavičius

Gyvenimo aprašymas CV PDF formate